Stavby

Nabízíme komplexní zajištění staveb a stavební činnosti na klíč. Máme za sebou již desítky realizovaných projektů. Naše práce je vždy profesionální. Naši stavbyvedoucí pracují vždy výhradně dle projektové dokumentace.

  • Individuální přístup
  • Operativní jednání
  • Dodržení harmonogramu stavby


#Pozemní komunikace

Pozemní komunikace na klíč!

Realizujeme pozemní komunikace na klíč nebo jsme součástí velké stavby a pracujeme pouze na úseku. Po celou dobu realizace stavby se striktně držíme projektové dokumentace. Při konstrukci komunikace začínáme odfrézováním starého asfaltu, který ekologicky zlikvidujeme. Následně odebíráme staré štěrky a vše odbagrujeme. Po základních přípravách vrstvíme nové štěrky a přitom každou vrstvu hutníme. Nakonec komunikaci pokryjeme novým povrchem. Zakládáme si na kvalitní práci, a proto námi realizované komunikace jsou precizní. Dbáme na to, aby kontrolní odvrty, byly vždy v pořádku. Potřebujete realizovat novou komunikaci k domu nebo v obci? Zavolejte nám!


Zpevněné plochy (beton, panely, recyklát)

Realizujeme zpevněné plochy pro zpřístupnění míst pro těžkou techniku nebo zajištění průjezdnosti. Zpevněné plochy nejčastěji realizujeme při zakládání staveb například hal. Potřebujete zpevněnou plochu, obraťte se na nás!


Chodníky

Nové chodníky realizujeme samostatně nebo jako součást celé stavby včetně terénních úprav. Nejprve staré chodníky se rozebereme, vybagrujeme staré podloží. A připravíme si podloží pro nové. Uložíme obrubníky a položíme zámkovou dlažbu. Plánujete nový chodník ke svému domu? Zavolejte nám, pracujeme rychle!


Protipovodňové opatření, záchytné poldry a jímky

Připravte se na příval vody dopředu.

Realizujeme valy z hlíny podél řeky jako protipovodňová opatření v záplavových oblastech. Valy navíc obkládáme kamenem, abychom zajistili jeho pevnost.

Záchytné poldry realizujeme převážně u dálnic. Voda z dálnice je svedená do suchého poldru. Při velkém přívalu deště poldr vodu pohltí a ta pak regulovaně odtéká pryč. Zabraňujeme tím nárazovému vyplavení vesnic.


Opravy a čištění propustků

V rámci údržby pozemních komunikací realizujeme opravy a čištění propustků.


Kanalizace

Umíme rekonstruovat kanalizaci i v hloubce 7 metrů.

Budujeme nové kanalizace nebo je rekonstruujeme. Naše technika nám umožňuje realizovat kanalizaci i v hloubce 7 metrů. Vybagrujeme stávající kanalizaci a usadíme novou, vše v souladu s projektovou dokumentací. Kanalizaci realizujeme pro domy i pro obce.


Demolice objektů a budov

Pomocí sortýrovacích kleští dokážeme demolovat a zároveň recyklovat.

Demolice budov a betonových ploch provádíme po celé České republice. Mosty a staré stavby, které nevyhovují statickým zkouškám, umíme velmi rychle zdemolovat a ekologicky zlikvidovat. Pomocí kleští třídíme železo, trámy, lepenku atd. až zůstává pouze čistá suť. Vše odvezeme a ekologicky zlikvidujeme, následně po sobě uklidíme. Veškeré demolice provádíme s ohledem na umístění budovy. Abychom co nejméně zatížili denní režim daného místa.


Terénní úpravy, sanace svahů

Upravíme vám vaši zahradu i okolí silnice.

Naše těžká technika se strojníky dokáže upravit jakoukoliv zemní plochu do požadovaného tvaru. Ať už potřebujete upravit terén na zahradě nebo kolem silnic.

Pokud vám prosakuje svah a hrozí sesuv. Obraťte se na nás. Provádíme sanaci, která zamezí sesuvu půdy.


Vybudování a rekonstrukce sběrných dvorů

Sběrný dvůr dle vašich představ!

Potřebujete vybudovat sběrný dvůr? Obraťte se na nás, víme co vše je potřeba pro jeho hladký provoz.


Vybudování a rekonstrukce dětských hřišť

Dětská hřiště na míru.

Chybí vám v obci hriště? Obraťte se na nás, vybudujeme vám ho na míru. Zajistíme veškeré terénní úpravy, odvoz špatné zeminy a zhutnění. Připravíme dokonalé podloží pro zbudování dětských klouzaček, stesek, speciálních povrchů pro skání a hry. Práce provádíme dle projektové dokumentace. Po celou dobu stavby se snažíme o minimální zatížení okolních budov a obyvatelů. Děti si musí mít kde hrát!


Opěrné zdi

Opěrnou zdí zpěvníme místo, kde hrozí nebezpečí.

Opěrné zdi stavíme na různých místech dle požadavků zákazníka. Pokud potřebujete zbudovat opěrnou zeď na vašem soukromém pozemku, poradíme vám jak a z čeho opěrnou zeď zbudovat.


Zemní práce

Když potřebujete bagr!

Zemní práce jsou velmi rozsáhlou činností. Patří do nich nejen výkopové prace ale i zakládání staveb či příprava terénu na stavbu domu. Naši strojníci jsou velmi zkušení a dokáží s maximální přesností vykopat dle projektu základ pro stavbu. Nebo pokud potřebujete napojit dům na kanalizaci, zavolejte si nás! My to máme za chvíli hotové. Zemní práce jsou naší denní rutinou.


Odstraňování následků živelných pohrom

Když udeří příroda následky jsou nepříjemné.

Stali jste se obětí živelné pohromy? Postaráme se její odstranění. Ať jsou to popadané stromy, vytopené zahrady, vymletá koryta řek. Stromy pořežeme a zajistíme odvoz, vytopenou zahradu upravíme do požadovaného tvaru, a zpevníme a zrekonstrujeme koryta řek.

Co se děje v #ronytrans