Odpady

Odpadové hospodářství je nedílnou součástí našich podnikatelských aktivit nejen ve stavebnictví, kde se zabýváme ukládáním demoliční sutě a různého odpadu.

Právě díky flexibilitě v dopravních službách, zajistíme nejen přistavení kontejneru na domovní odpad, suť a jiný materiál, ale i likvidaci velkoobjemového odpadu.

Odpady kontakty

odpady@ronyenvi.cz